Innibos

Susan Booyens en Johann Rossouw

Susan Booyens, gesprekleier, het Johann Rossouw se boek Sluitstuk verhelder met haar indringende vrae, hoewel die Vrystaatse filosoof gesystap het om hom in die besonder uit te laat oor sy vriendskap en mentorskap met wyle Karel Schoeman. Die vraag of ’n skrywer hom die lewe van ’n ander werklike mens kan verbeel, is een van dié geopper is.

Scroll to Top