Meridian Educational Trust

Die doel van die projek is die ontwikkeling van ‘n trust wat befondsing sal voorsien vir talentvolle maar minderbevoorregte leerders om Meridian Karino (of enige ander skool) van Graad 7 tot Graad 12 te kan bywoon om hul talente maksimaal te ontwikkel.

www.imkeducation.org