Innibos Drank en Rookbeleid

Doelstelling en Agtergrond

Innibos se doelsteĺling is om ‘n gesonde en veilige atmosfeer te skep waar kuns en vermaak deur feesgangers van alle ouderdomme  geniet kan word.

Drankgebruik onder minderjariges is ‘n ernstige probleem wat al hoe meer sy kop by die fees uitsteek. Buiten die feit dat dit onwettig is, veroorsaak dit ook ernstige nagevolge vir die jeug en die gemeenskap rondom hulle.

Ons wil ook verantwoordelike drankverbruik onder meerderjariges aanmoedig.

Innibos se dranklisensie is onderhewig daaraan dat drankverbruik op die feesterrein aan die land se drankwet-vereistes moet voldoen. Die probleem is vir Innibos ‘n ernstige saak en sal daarvolgens aangespreek word.

Innibos Drankbeleid

Die volgende beleid sal vir Innibos  in werking gestel word:

 1. Geen privaat drank mag by die perseel ingebring word nie;
 2. Innibos behou die reg om besoekers by toegangshekke en op die terrein te deursoek vir drank. Alle drank wat van buite ingebring word, sal gekonfiskeer word. Indien drank by ‘n minderjarige gekry word, sal dit nie net gekonfiskeer word nie, maar die persoon sal ook na die SAPD/Oppivoete area vergesel word en sy ouers geskakel word om hom of haar te kom haal.
 1. Volgens wet (Liquor Act [No. 59 of 2003] ) en die Innibos Drankbeleid mag geen persoon jonger as 18 drank op die perseel koop of gebruik nie.
 2. Geen minderjarige wat reeds onder die invloed is, sal op die perseel toegelaat word nie;
 3. Enige minderjarige wat hom/ haarself as 18 en ouer voorgee sal dadelik aan die SAPD oorgegee word.  Die ouers of voog sal in kennis gestel word om hom / haar van die perseel te kom verwyder;
 4. Bewys van ouderdom deur middel van ID / bestuurslisensie sal by alle drank-afsetpunte ‘n vereiste wees waar twyfel oor die persoon se ouderdom bestaan.
 5. Dit is teenstrydig met die wet (Liquor Act [No. 59 of 2003] ) en Die Innibos Drankbeleid vir enige afsetpunt,vriend, ouer of voog om vir ‘n minderjarige drank te voorsien;
 6. Enige persoon wat drank aan ‘n minderjarige voorsien sal onmiddellik aan die SAPD oorhandig word, aangekla word by die SAPD deur die GOS en van perseel verwyder te word.
 7. Dit is teenstrydig met die Innibos Drankbeleid vir enige afsetpunt by die fees om drank in ‘n bottel of geseëlde houer te verkoop. Bottels wyn mag slegs voorsien word aan feesgangers (18 en ouer) wat in die betrokke wyn-of biertuin sit en dit daar geniet.Wanneer hulle die area verlaat moet die wyn in ‘n glas oorgegooi word.
 8. Gebottelde drank wat op die feesterrein deur enige persoon verbruik word, sal gekonfiskeer word.
 9. Persone 18 en ouer wat wettiglik drank op die feesterrein verbruik, sal aan die SAPD oorhandig word as hulle drank misbruik, die  rus verstoor, gewelddadig raak of dit onaangenaam maak vir ander feesgangers.

Inspekteurs wat deur Innibos aangestel is sal die terrein patrolleer en sal saam met die SAPD/ Sekuriteit / GOS Bestuur   die bogenoemde wet en beleid streng toepas.

Innibos is trots op ons jeug en wil vir almal van hul ‘n aangename en veilige atmosfeer skep waar hul hulself kan uitleef op ‘n gesonde prettige wyse.

Alhoewel hierdie beleid streng toegepas gaan word, hoop ons dat geen drastiese optrede nodig sal wees nie.

INNIBOS ROOKBELEID

Innibos kry gereeld navrae en klagtes van mense wat  by die fees rook en die feeservaring vir nie-rokers onaangenaam maak. Suid-Afrika is een van die eerste lande ter wêreld wat streng maatreëls vir die beheer en gebruik van tabakprodukte deur die Wet op die Beheer van Tabakprodukte ingestel het.  Die  Innibos-bestuur het daarom die volgende rookbeleid in werking gestel:

 • Rook is op die Innibos feesterrein verbode, behalwe in aangeduide rookareas.
 • Rook is by alle teaters, skoolsale en ander venues waar feesproduksies aangebied word, verbode, behalwe  in aangeduide rookareas by hierdie venues.
 • Rook is verbode op alle openbare feesvervoer.
 • Rook is verbode in enige plek waar rook ’n brand- of ander gevaar kan inhou.

Dit is  vir Innibos uiters belangrik dat  feesgangers kennis neem van hierdie beleid, aangesien die feesbestuur, sowel as die roker self, aan ʼn misdryf skuldig bevind kan word indien bogenoemde reëls oortree word. Dit is strafbaar met ’n boete van hoogstens R500 in die geval van die persoon wat rook en ’n afsienbare  boete in die geval van ’n eienaar of persoon in beheer wat rook by ’n openbare plek toelaat.

Help ons om Innibos ‘n aangename ervaring vir rokers en nie-rokers te maak. Kyk asseblief uit vir die aangeduide rook-areas op die feesterrein!

Het jy al ingeteken vir die Tjirp, Innibos se amptelike nuusbrief?