fbpx

Innibos

drank en rookbeleid

Doelstelling en Agtergrond

Innibos se doelsteĺling is om ‘n gesonde en veilige atmosfeer te skep waar kuns en vermaak deur feesgangers van alle ouderdomme  geniet kan word.

Drankgebruik onder minderjariges is ‘n ernstige probleem wat al hoe meer sy kop by die fees uitsteek. Buiten die feit dat dit onwettig is, veroorsaak dit ook ernstige nagevolge vir die jeug en die gemeenskap rondom hulle.

Ons wil ook verantwoordelike drankverbruik onder meerderjariges aanmoedig.

Innibos se dranklisensie is onderhewig daaraan dat drankverbruik op die feesterrein aan die land se Drankwet-vereistes moet voldoen. Die probleem is vir Innibos ‘n ernstige saak en sal daarvolgens aangespreek word.

to drink beer

rookbeleid

Volgens wet is alle openbare areas ‘n rookvrye sone, so ook Innibos-feesterrein by Hoërskool Bergvlam. Die toepassing van hierdie beleid is dus net soos al die vorige jare.

drankbeleid

Die volgende beleid sal vir Innibos in werking gestel word:

 • Geen privaat drank sal op die feesterrein toegelaat word nie;
 • Innibos behou die reg om besoekers by toegangshekke en op die feesterrein te deursoek vir drank. Alle drank wat van buite ingebring word, sal gekonfiskeer word. Indien drank by ‘n minderjarige gekry word, sal dit nie net gekonfiskeer word nie, maar die persoon sal ook na die SAPD / Oppivoete area vergesel word en sy ouers geskakel word om hom of haar te kom haal.
 • Volgens die Mpumalanga Drankwet, Wet 5 van 2006 (“Wet”)en Die Innibos Drankbeleid sal geen persoon jonger as 18 jaar toegelaat word om drank op die  feesterrein te koop of te gebruik nie.
 • Geen minderjarige wat reeds onder die invloed is, sal op die feesterrein toegelaat word nie;
 • Enige minderjarige wat hom / haarself as 18 jaar en ouer voorgee sal dadelik aan die SAPD oorgegee word.  Die ouers of voog sal in kennis gestel word om hom / haar van die feesterrein te kom verwyder;
 • Bewys van ouderdom deur middel van ID / bestuurslisensie sal by alle drank-afsetpunte ‘n vereiste wees waar twyfel oor die persoon se ouderdom bestaan.
 • Dit is teenstrydig met die Wet en Die Innibos Drankbeleid vir enige afsetpunt, vriend, ouer of voog om vir ‘n minderjarige drank te voorsien;
 • Enige persoon wat drank aan ‘n minderjarige voorsien sal onmiddellik aan die SAPD oorhandig word, aangekla word by die SAPD deur die GOS en van feesterrein verwyder te word.
 • Dit is verder teenstrydig met die Innibos Drankbeleid vir enige afsetpunt op die feesterrein om drank in ‘n bottel of geseëlde houer te verkoop. Bottels wyn mag slegs voorsien word aan feesgangers (18 jaar en ouer) wat in die betrokke wyn- of biertuin sit en dit daar geniet. Wanneer hulle die area verlaat moet die wyn in ‘n glas oorgegooi word.
 • Gebottelde drank wat op die feesterrein deur enige persoon verbruik word, sal gekonfiskeer word.
 • Persone, 18 jaar en ouer wat wettiglik drank op die feesterrein verbruik, sal aan die SAPD oorhandig word as hulle drank misbruik, die  rus verstoor, gewelddadig raak of dit onaangenaam maak vir ander feesgangers.

Inspekteurs wat deur Innibos aangestel is sal die feesterrein patrolleer en sal saam met die SAPD / Sekuriteit / GOS Bestuur   die bogenoemde wet en beleid streng toepas.

Innibos is trots op ons jeug en wil vir almal van hul ‘n aangename en veilige atmosfeer skep waar hul hulself kan uitleef op ‘n gesonde prettige wyse.

Alhoewel hierdie beleid streng toegepas gaan word, hoop ons dat geen drastiese optrede nodig sal wees nie.

Scroll to Top