spacer

Feesbestuursboodskap 2013

sandraandyInnibos is vanjaar tien jaar oud en ons is besonder dankbaar vir die sukses wat die fees tot dusver behaal het. Ons sou nooit in ons wildste drome kon voorspel dat ons binne ’n betreklike kort tydperk van 10 jaar so ongekend sou groei nie. Omdat daar soveel nuwe feeste in dieselfde tyd die lig gesien het, is dit toenemend ’n groot uitdaging om steeds volhoubaar te wees. Die Afrikaanse gemeenskap wat die kunstefeeste so getrou ondersteun, verdien ’n groot pluimpie daarvoor. Feeste het toenemend belangrik geword vir die ontwikkeling en voortbestaan van alle genres van kuns - veral in Afrikaans. Verder speel feeste ook ’n baie belangrike rol om Afrikaans as taal en ons kultuur te bevorder en te ontwikkel. Dit dien as platform vir kunstenaars om hulle kuns uit te leef en ook hul brood en botter te verdien. Dit is egter noodsaaklik dat die feeste finansieel kerngesond moet wees sodat hulle kan bly voortbestaan. Om dit te bereik moet ’n fees op ’n gesonde besigheidsgrondslag bestuur word. Dit is nie vir Innibos belangrik om groot winste te maak nie, trouens, ons is ’n Artikel 21 maatskappy sonder winsbejag. Ons werk egter baie hard daaraan om elke jaar ten minste gelyk te breek. Dit is onmoontlik vir ’n fees om sonder die hulp en finansiële insette van borge te oorleef. By Innibos word die toegangsfooie by die feesterrein eers bepaal nadat ons al die ander inkomstes bepaal het. Dit word dan so gestruktureer om net die tekorte aan te vul. Ons sorg egter dat ons volhoubaar is, sodat ons in belang van die kunste, bly voortbestaan. In die proses bied ons feesgangers goeie waarde vir geld.Baie dankie aan almal wat oor die laaste 10 jaar gehelp het om Innibos so suksesvol te maak. Eerstens en die belangrikste, ’n baie, baie, groot dankie aan die feesgangers. Uit die aard van die saak sal ons nie sonder julle kan bestaan nie. Wees verseker daarvan dat ons in die toekoms daarna sal streef om die fees-ervaring by Innibos toenemend aangenamer te maak. Ons deure staan altyd oop vir enige voorstelle wat ons daarmee kan help. Die eer wat ons verlede jaar te beurt geval het om as die gewildste fees van 2011 aangewys te word, bewys dat ons op die regte pad is en ons wil vir almal wat gestem het, hartlik bedank.Baie, dankie ook aan die kunstenaars, sangers en akteurs wat gehelp het om ons kunsaanbiedinge oor die afgelope 10 jaar tot so ’n hoë standard te lig. Wees verseker van die hoë agting en waardering wat ons vir julle koester. Net so belangrik is ons borge waarsonder ons nie meer hier sou wees nie. Baie dankie vir elkeen wat aan boord is, ongeag van hoe groot of klein die bydrae is. Ons wil veral dankie sê vir ons hoofborg, Standard Bank, wat ons so getrou ondersteun. Julle reuse bydrae word opreg waardeer. Die rol wat julle as finansiële instelling speel om die kunste te ondersteun, kan nie geringskat word nie. Dankie ook aan ons hoof mediaborg, Jacaranda FM. Julle sorg dat almal in die noorde van die land hoor wat om by die fees te verwag en dit speel ’n belangrike rol in ons sukses. Plaaslik verdien Laeveld Media (Die Laevelder) ook spesiale vermelding; baie dankie vir julle groot bydrae. Ons is baie dankbaar dat Vodacom ook vanjaar as borg aan boord gekom het. Ons hoop om nog ’n lang en vrugbare vennootskap met julle te hê.Baie dankie ook aan ons personeel wat julle dagtaak so passievol verrig. Ek is seker dat geen ander fees oor so ’n gedugte span beskik nie. Ons direksie verdien ook ’n spesiale pluimpie. Dankie vir julle insette en leiding oor die afgelope 10 jaar. Ons hoop en vertrou dat almal nog lank deel van Innibos sal wees.Ons sal in die toekoms steeds daarna streef om die Laeveld as die wintervakansiebestemming van Suid Afrika te vestig. Daarbenewens is dit ook ons doel om die ekonomiese inspuiting van R82mil in 2012 aansienlik te verhoog in jare wat kom waarby die totale gemeenskap van die Laeveld en omgewing direk en indirek sal baat. Namens die direksie, die bestuur en die borge sê ons dankie aan almal wat Innibos vanjaar gaan ondersteun. Ons hoop en vertrou dat elke feesganger dit weereens terdeë sal geniet en lekker kunsversadig, moeg, maar tevrede huiswaarts sal keer. Groetnis,Andy en Sandra

facebook_icon twitter_icon youtube_icon

wg3fv426

Toegangsfooie en Kaartjieverkope

Soek

Teken in op Tjirp

Anti spam vraag: 1+1=
Naam:
Epos: