spacer

Gemeenskap

Innibos Innigemeenskap

Innibos doen sy deel om die kunste te bevorder en om in die gemeenskap betrokke te bly.
Innibos se hoof-doelstelling is om die kunste te bevorder, en die fees het in die afgelope jaar verskeie inisiatiewe van stapel gestuur. Die bevordering van die kunste sluit in om ’n platform te skep vir bewese kunstenaars en kunsvorme, maar ook om ontwikkelingswerk te doen in die opheffing van opkomende en plaaslike kunstenaars asook om nuutskeppings aan te moedig en te fasiliteer.

Opdragproduksies
Vanjaar ondersteun Innibos ’n splinternuwe verhoogstuk, Tango, geskryf deur Chris Barnard, met Marius Weyers, Tobie Cronjé, Cobus Rossouw en Tinarie van Wyk-Loots in die rolverdeling. Annette Engelbrecht se Draaikolk word ook deur Innibos befonds.

Eie nuustekeppings
Die fees het soos gewoonlik ook ’n aantal nuutskeppings wat deur die produksiespan saamgestel word. Die immergewilde Rapport boeke-crawl waar prosa, poësie en musiek op ’n unieke wyse met ’n bindingsteks aangebied word, is een van Innibos se feeseie projekte en jaarliks een van die gewildstes op die feesprogram. Die La Villa Vita Klassieke kamers is ’n soortgelyke projek vir klassieke musiek en die leefstylproduksie, Boeke Bacchus en Brood is nog ’n Innibos nuutskepping waar woorde, skrywers, wyn, musiek en kos op ’n unieke wyse saam aangebied is. Al die bogenoemde produksies is eie aan Innibos en vaar deurgaans uitstekend by die loket.

’n Platform vir opkomende kustenaars
Die drie kuierverhoë sowel as die rockverhoog op die feesterrein bied jaarliks ’n uitstekende platform aan opkomende kunstenaars om hul talente te slyp. Innibos het ook sedert 2012 ’n unieke teatervenue op die feesterrein, naamlik die ATKV Boma-kuierteater. Hierdie venue bied aan plaaslike sowel as bekende akteurs ’n geleentheid en slaag uitstekend daarin om teater aan die breë publiek bekend te stel. Die Innibos Kunste-kronkel is uitsluitlik ’n ontwikkelingsprojek waarin plaaslike kunstenaars gratis geleentheid gebied word om hulle werke aan Innibos-feesgangers bekend te stel.

Gemeenskapsbetrokkenheid
Innibos maak staat op die ondersteuning van die plaaslike gemeenskap en is daarom aktief betrokke by verskeie sake- en gemeenskapsorganisasies en projekte.

Die diensorganisasies, wat fondse uit die Innibos drankafsetpunte en ander stalletjies en projekte verkry het oor die afgelope 9 jaar, het reeds meer as R3 miljoen in gemeenskapsprojekte in die Laeveld teruggeploeg. Hierdie gelde is onder meer aangewend om ouetehuise te help met noodsaaklike middele, oogoperasies vir minderbevoorregtes te befonds, diabetes inligtingsnaweke te befonds en Camp Quality vir kinder-kankerleiers te help befonds.

Innibos is ook betrokke by verskeie ontwikkelingsprojekte in die gemeenskap soos die drama werkswinkel en die storieboek-projek en is aktief betrokke by die plaaslike Eisteddfod.
Zippy Innibos 284

Stories Innibos – ’n projek deur kinders vir kinders

Stories is die boustene waardeur kinders die wêreld om hulle leer ken en verstaan. Dit is die fondasie waarop ’n volk se kultuur van geslag tot geslag oorgedra word. Wanneer kinders self geleentheid gegee word om stories te vertel, begin die kultuur leef …

Om Innibos se tiende verjaarsdag te vier, is besluit om ’n boekie te laat druk waarin kinders se eie stories opgeneem word. Die illustrasies van hierdie stories word ook deur kinders gedoen. Die fondse wat deur die projek geïn word, gaan ook vir kinders. Hierdie projek deur kinders vir kinders sluit by Innibos se 2013 tema Dis ’n storie! aan.

Die projek is as ’n kompetisie onder plaaslike skole van stapel gestuur. Die aanvanklike idee kom van oud-onderwyseres, Ans Kotze, wat ook een van die beoordelaars van die kompetisie was.

Tien laerskole in die Ehlanzeni-distrik is geïdentifiseer om aan hierdie kompetisie deel te neem. Leerders van Gr. 4 tot 7 is versoek om ’n storie in sy of haar moedertaal te skryf. Die skole het hulle beste verhale aan die keuringspaneel voorgelê en uit elke skool is een wenverhaal gekies. Die leerder van elke skool se wenverhaal het ’n kontantprys gewen. Die leerders van die onderskeie skole moes dan hulle wenverhaal illustreer. Die leerder wie se illustrasies gebruik is, het ook ’n kontantbedrag gekry. Die verhale word in drie tale gepubliseer: Afrikaans, Engels en Siswati. Die tien wenverhale gaan in een boek saam gepubliseer word. Elke skool ontvang dan 300 van hierdie boeke. Hulle kan die boeke in die klas vir lees gebruik of hulle kan dit verkoop as ’n fondsinsamelingsprojek.

Die projek is finansieel deur die Mpumalanga Departement van Kultuur, Sport en Ontspanning sowel as Ford Nelspruit ondersteun. Hierdie verrykende projek ondersteun Innibos se betrokkenheid by die gemeenskap sowel as die bevordering van kreatiwiteit en geletterdheid onder die jeug. Die projek speel ook ’n belangrike rol om kinders van verskillende kultuur- en taalkgroepe aan mekaar bekend te stel.
children-drawing-1

facebook_icon twitter_icon youtube_icon

wg3fv426

Toegangsfooie en Kaartjieverkope

Soek

Teken in op Tjirp

Anti spam vraag: 1+1=
Naam:
Epos: